Eurokursen/Andra valutakurser/JPY - Japansk yen

Valutakurs Japansk yen JPY  🇯🇵

Här nedan finner ni den dagsaktuella valutakursen japansk yen med avseende på den svenska kronan, tillsammans med en väldigt behändig valutaomvandlare för att växla mellan japansk yen (JPY) och både svensk krona (SEK) och euro (EUR). Valutakursen för japansk yen uppdateras dagligen och hämtas direkt från Riksbanken, vilket är Sveriges centralbank och en av riksdagens myndigheter.

Aktuell valutakurs JPY/SEK

0,0657 SEK  
Kursdatum: 2024-06-25 (igår)
Dagens kurs jämfört med tidigare datum
I måndags  (2024-06-24):
  0,0658 SEK  ➘  -0,15 %
En vecka sedan (2024-06-18):
  0,0664 SEK  ➘  -1,05 %
En månad sedan (2024-05-24):
  0,0681 SEK  ➘  -3,52 %
Tre månader sedan (2024-03-25):
  0,0699 SEK  ➘  -6,01 %
Sex månader sedan (2023-12-22):
  0,0706 SEK  ➘  -6,94 %
Ett år sedan (2023-06-22):
  0,0754 SEK  ➘  -12,86 %

Valutaomvandlare japansk yen till euro och kronor

JPY
EUR
SEK

För att se hur mycket en viss summa i yen är i svenska kronor kan du fylla i summan i fältet bredvid JPY. Om du istället vill se hur mycket en viss summa i svenska kronor motsvarar i yen kan du fylla i summan fältet bredvid SEK.

Dagsaktuell yenkurs är: 1 ¥ = 0,06571001644064 kr (2024-06-25)

Här ovan hittar du en snabb och enkel valutaomvandlare för att konvertera japansk yen till både svenska kronor och euro, eller JPY till SEK och EUR om man vill använda valutornas valutakoder. Växlingen mellan japansk yen och kronor/euro sker omedelbart i samband med att du fyller i siffrorna i fälten.

Japansk yen kursutveckling och historik

Här kan du läsa mer om den japanska yenkursens utveckling och historik. 10 japansk yen har i dagsläget ett värde av 0,66 SEK, medan 1000 JPY har ett värde av 65,71 SEK. 5000 JPY har därmed ett ungefärligt värde på 328,55 kronor. Den historiskt sett högsta japanska yenkursen hittills inträffade torsdagen den 26 oktober år 2000 och var 0,0953 kr, den historiskt sett lägsta japanska yenkursen hittills inträffade fredagen den 1 december år 2023 och var 0,000706 kr. Nedan finner du en uppsättning grafer som illustrerar valutakursen för japansk yen över olika tidsepoker.

Grafer över den japanska yenkursens utveckling

Allmänt om det japanska yenet

Valutan yen får sitt namn från det japanska ordet för cirkel. Yen infördes som Japans nationella valuta år 1871 i samband med meijirestaurationen, då Japan återgick till att vara ett kejsardöme under kejsaren Meiji efter att ha styrts av shoguns i 250 år. I samband med de omvälvande politiska och sociala förändringarna som tog plats i landet under denna tid ansågs det att landet behövde sin egen valuta istället för de regionala valutor och spanska och latinamerikanska silvermynt som fram till dess hade använts. År 1882 grundades Japans centralbank, som sedan dess haft monopol på att förse landet med yen.

Andra världskriget var dåligt för yenen

Under andra världskriget, då Japan låg i konflikt med västvärlden och speciellt USA, hade detta en förkrossande effekt på yenens värde, som sjönk till en bråkdel av vad det tidigare varit. Det var en svacka som skulle komma att vara i över trettio år. Mellan åren 1941 och 1971 var en amerikansk dollar värd 360 yen. Efter ett avtal med den amerikanska regeringen samma år skrevs dollarns värde ner och fixerades till yenen så att en dollar alltid skulle vara 308 yen. Avtalet visade sig dock vara svårt att underhålla, och i början av 1973 övergick de flesta av världens betydelsefulla valutor till att vara flytande.

Närbild på ett yenmynt

Japanskt 100-yenmynt och japanska yensedlar

Trots detta vidtog den japanska regeringen åtgärder för att yenen inte skulle stiga allt för mycket i värde, då det ansågs vara något som skulle skada landets industri, i och med att japanska varor skulle bli dyrare i resten av världen. Yenen ökade dock fortsättningsvis i värde fram till oljekrisen 1973, då den sjönk igen. Femton år senare, 1988, hade den japanska yenen stigit till knappt över 120 per dollar, och under en kort period i april 1995 låg den så högt som 80 per dollar, vilket gjorde den japanska ekonomin nästan lika stor som den amerikanska.

Märkta enligt kejsarens regim

Istället för att vara graverade med ett myntningsår enligt den gregorianska kalendern är varje yen-mynt märkt med året av den dåvarande kejsarens regim. Ett mynt från 2009 är märkt 21 Heisei, vilket markerar kejsar Akihitos tjugoförsta år som landets regent. 1 japansk yen har i dagsläget ett värde av 0,07 SEK, medan 100 JPY har ett värde av ca. 6,6 SEK. 1 000 JPY har därmed ett ungefärligt värde om ca. 66 kronor och 5 000 JPY har ett värde om ca. 330 kronor.

Historik kring den japanska valutan yen

I nuläget är yen den tredje mest handlade valutan i världen. Innan Yenen gjorde entré som valuta i Japan år 1871 så hade landet valutan Mon vilken var relativt komplicerad. Valutan infördes under Meijirestaurationen och den fick också två underenheter, sen och rin, vilka togs ur bruk år 1954.

Meijirestaurationen år 1868 är en händelse av yttersta vikt i Japans moderna historia, en av landets mest omvälvande förvandlingarna av samhället. Restaurationen gav makten tillbaka till den japanska kejsaren vilken vid tillfället var den 15-årige Mutsuhito. Mutsuhito gavs namnet Meiji post mortem, såsom är brukligt med japanska kejsare, varför restaurationen givits detta namn. Meiji betyder, ungefär, "den upplyste". Förutom att ändra valutan så ledde restaurationen till att man bland annat omskolade Samurajerna, byggde ett lagsystem på naturlagar istället för traditioner som klassades som onda seder och suddade ut klassgränserna. Dessutom så ägde en enorm industrialisering rum och för att påskynda utvecklingen i landet så skickas tusentals studenter till universitet runt om i världen.

Under, och efter, andra världskriget förlorade det japanska yenet större delen av sitt värde och var under en period en väldigt instabil valuta. Dock så såg valutan sin största kris år 1971, ett hundra år efter att den introducerades, då den blivit undervärderad. Exporten kostade för lite och gav för lite intäkter medan importen var alltför dyr. Detta löstes genom att Yenen fick en fast växelkurs mot den Amerikanska Dollarn, något som varade i tre år. Idag står Yenen stark, den har faktiskt sällan varit så dyr, och det resulterar i höga priser på japanska varor, bland annat bilar och kameror. Yenen är idag en världsvaluta och Japan är en av världens största utlånare varför valutan ofta stärks under svåra tider.

Mynt och sedlar idag

Yen är än idag Japans officiella valuta och man kan köpa och sälja den över hela världen, även om man bara kan använda den i Japan. Som alla valutor så fins yen både i sedlar och mynt. Vad som har funnits i omlopp har förändrats genom åren men idag finns dessa tillgängliga.

Japanska mynt

Dessa är de mynt som präglas idag och är således nyare än när valutan introducerades 1871.
 • 1 yen - kom först 1955
 • 5 yen - kom efter andra världskrigets slut 1949
 • 10 yen - har kommit i två omgångar av olika material. Den första 1951 men dagens yen kom 1959
 • 50 yen - kom 1967
 • 100 yen - kom samma år som 50 yen, det vill säga 1967
 • 500 yen - först utgåvan gjorde 1982 men de tillverkas inte längre. Dagens mynt började tillverkas år 2000.

Japanska sedlar

Precis som med mynten, så är det här en lista på de sedlar med de motiv som trycks idag.
 • 1000 yen - har tryckts sedan den 1 november 2004
 • 2000 yen - Tryckt sedan 2000
 • 5000 yen - gick i tryck den 1 november 2004
 • 10 000 yen - precis som 1000 yen sedel och 5000 yen sedel så gick den här i tryck den 1 november 2004.

Yenmynt

Japanska mynt

Yensedlar

Japanska sedlar