Eurokursen och euron i Nederländerna

Nederländernas motiv på euromynten

Nederländerna har relativt länge varit en del av eurosamarbetet, redan den 1 januari 1999 infördes euron som landets valuta. De nederländska euromynten har hittills präglats i en serie, men man har använt två olika designer för de olika mynten. Dock har de två designerna ändå samma motiv, fast i olika variationer. Det motiv som använts är ett porträtt av Nederländernas tidigare drottning, Beatrix av Nederländerna, samt de tolv EU-stjärnorna och präglingsåret.

Nederländernas valuta innan euron

Den valuta som användes innan euron i Nederländerna kallades nederländsk gulden. Mynt av typen nederländsk gulden kan inte längre växlas in, men sedlar av typen nederländsk gulden kommer att kunna växlas in mot euro hos Nederländernas centralbank fram till och med den 1 januari 2032.

Nederländskt 2-euromynt med drottning Beatrix som motiv

Nederländskt 2-euromynt med drottning Beatrix som motiv

Aktuell eurokurs

11,655 SEK  
Kursdatum: 2024-05-17 (i förrgår)

Valutaomvandlare EUR/SEK

EUR
SEK

Ändra i fälten ovan för att omvandla mellan euro och svenska kronor.

Allmänt om Nederländerna

Heter det Holland eller Nederländerna, och vad är skillnaden på de två? Detta är inte en helt ovanlig frågeställning.

Holland är egentligen endast namnet på ett av de grevskap som under medeltiden låg i regionen Nederländerna. Under medeltiden utvidgades Hollands yta och grevskapets adel och borgerskap fick en betydande ställning i regionen Nederländerna. I samband med frihetskrigen under 1500- och 1600-talen blev Holland det fria Nederländernas centrum och omvärlden började prata om Holland, använda det som ett namn på hela regionen trots att det egentligen var fel. Jämför med Storbritannien och England. Sedan 1815 är det officiella namnet Kungariket Nederländerna. Holland är det gemensamma namnet på de båda provinserna Syd- och Nordholland.

I Nederländarna skiljer man på Holland och Nederländerna. Förutom den befolkning som är invånare i båda provinserna, de kallar sig holländare som talar holländska och bor i Holland.

Ett av världens mest tätbefolkade länder

Nederländerna är ett av världens mest tätbefolkade länder och ett mycket lågt liggande och platt land med nästan en tredjedel av landytan under havsnivån. Jordbruket är viktigt för ekonomin, vilket resulterat i att skogarna huggits ned. Nationen är världsledande inom trädgårdsodling och tulpanen är synonymt med Nederländerna, tillsammans med väderkvarnarna.

Väderkvarnaras rike

Väderkvarnarna har i århundraden använts för att dränera de lågt liggande områdena. På 1500-talet tömde de boende i Amsterdam sjöarna norr om staden med hjälp av kvarnar. Med enkel teknik dämdes ett område och djupt grävda diken ledde vattnet åt önskat håll. Kvarnhjulen, drivna av de kraftiga vindarna, drev skovelhjul vilka tömde vattnet ur dikena; ny jordbruksmark skapades och resultatet kan ses än idag.

Snabba fakta om Nederländerna

  👥   Befolkning: ~17 000 000 invånare
  🏙   Huvudstad: Amsterdam
  🔌   Eluttag: Nederländerna använder samma typ av eluttag som Sverige, ingen reseadapter skall behövas
  🛬   Flygtid: ca. 2 h 9 min från Arlanda till Amsterdam (~1 143 km)
  🕒   Tidsskillnad i Nederländerna: ±0 timmar jämfört med Stockholm
  📞   Landsnummer: 0031
  🗣   Språk: nederländska
  🆘   Nödnummer: 112
  🔗   Nederländernas officiella webbsida för turister
  🔗   Svenska ambassaden i Haag

Nederländernas flagga

🇳🇱