Eurokursen/Euroländer/Inom Eurozonen

Länder inom Eurozonen som använder euro

Här hittar du en förteckning över de länder som använder euron som sin valuta och som finns inom Eurozonen, det vill säga länder som är medlemmar av den Europeiska unionen (EU). Hittills har 20 av de totalt sett 28 länderna som är medlemmar av EU valt att använda euron som sitt lands valuta. Om du klickar dig in på länderna så kan du läsa mer om deras koppling till i synnerhet euron, samt se bilder på de nationella sidorna av deras EU-mynt.


Länder inom Eurozonen