Eurokursen/Euroländer/Utan monetära avtal

Länder utan monetära avtal som använder euro

Här hittar du en förteckning över de länder som använder euron som sin valuta, men som finns inte inom Eurozonen, det vill säga länder som inte är medlemmar av den Europeiska unionen (EU) men som ändå använder euron som sin valuta. Länderna i denna förteckning har inte något monetärt avtal med EU gällande användandet av euron som valuta.


Länder utan monetära avtal