Eurokursen/Euroländer

Länder som har euron som valuta

Här kan du läsa mer om alla de olika länder som använder euron som sin valuta. Totalt används euron som officiell valuta i 25 länder, men bara 19 av dessa länder är medlemmar av den Europeiska unionen (EU). De övriga 6 länder som använder euron som sin valuta gör det antingen genom att ha upprättat ett monetärt avtal med EU, eller helt enkelt utan att ha något monetärt avtal med EU. Vi har kategoriserat alla länder som använder euron som sin valuta enligt nämnda kategorier, klicka dig enkelt vidare om du vill läsa mer om ländernas koppling till EU i allmänhet och euron i synnerhet.

Vi har även sammanställt bilder på de olika nationella sidorna av euromynten för de olika euroländerna. Du kan läsa mer om dem under respektive lands sida. Eller klicka dig vidare här om du vill läsa mer om euromynt eller eurosedlar: Euromynt och eurosedlar.

Just nu år 2019 finns euron i följande valörer för sedlar: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € och 500 €. Mynten finns i åtta olika valörer: 1 ¢, 2 ¢, 5 ¢, 10 ¢, 20 ¢, 50 ¢, 1 € och 2 €. Alla eurosedlar ser likadana ut oavsett i vilket EU-land de har tryckts. Däremot har mynten en gemensam sida men även en egen nationell sida som är unik för landet där myntet utfärdats. Alla mynt, oavsett nationell sida, gäller i hela EU.