Eurokursen/Råvarupriser

Råvarupriser: guld, silver, koppar med mera

Här nedan finner ni de dagsaktuella råvarupriser för en stor uppsättning råvaror som t.ex. guld, silver, koppar och olja, med avseende på den svenska kronan. Råvarupriserna uppdateras dagligen. Under varje råvarupris finns en länk till en omvandlare för respektive råvara samt mer information om råvaran tillsammans med en graf som detaljerat visar råvaruprisets historiska utveckling.

Guldpris just nu

1 oz guld = 2 415 USD
Kursdatum: 2024-05-18

›› Omvandlare guld till kronor och dollar ‹‹

Silverpris just nu

1 oz silver = 31,4 USD
Kursdatum: 2024-05-18

›› Omvandlare silver till kronor och dollar ‹‹

Kopparpris just nu

1 lbs koppar = 4,7 USD
Kursdatum: 2024-05-18

›› Omvandlare koppar till kronor och dollar ‹‹

Aluminium just nu

1 lbs aluminium = 1,2 USD
Kursdatum: 2024-05-18

›› Omvandlare aluminium till kronor och dollar ‹‹

Platinapris just nu

1 oz platina = 1085,5 USD
Kursdatum: 2024-05-18

›› Omvandlare platina till kronor och dollar ‹‹

Palladium just nu

1 oz palladium = 1010,5 USD
Kursdatum: 2024-05-18

›› Omvandlare palladium till kronor och dollar ‹‹

Rodiumpris just nu

1 oz rodium = 4 825 USD
Kursdatum: 2024-05-18

›› Omvandlare rodium till kronor och dollar ‹‹

Rutenium just nu

1 oz rutenium = 428 USD
Kursdatum: 2024-05-18

›› Omvandlare rutenium till kronor och dollar ‹‹

Iridium just nu

1 oz iridium = 4 790 USD
Kursdatum: 2024-05-18

›› Omvandlare iridium till kronor och dollar ‹‹

Oljepris just nu

1 fat olja = 80,1 USD
Kursdatum: 2024-05-18

›› Omvandlare olja till kronor och dollar ‹‹