Eurokursen/Euroländer/Med monetära avtal

Länder med monetära avtal som använder euro

Här hittar du en förteckning över de länder som använder euron som sin valuta, men som finns inte inom Eurozonen, det vill säga länder som inte är medlemmar av den Europeiska unionen (EU) men som ändå använder euron som sin valuta. Länderna i denna förteckning har samtliga monetära avtal med EU gällande användandet av euron som valuta.


Länder med monetära avtal