Eurokursen/Blogg/Valutalån i euro till företag

Valutalån i euro till företag

Företag som är aktiva i europeiska land som använder euro kan behöva ett valutalån. Eurolån är det mest populära valutalånet i Sverige och det är vanligt att ett företag både har ett lån i euro och ett lån i svenska kronor. Alla stora banker erbjuder valutalån och valutakrediter till svenska företag.

Valutalån erbjuds till större företag som både har intäkter och kapital i en annan valuta än svenska kronor. Det kan till exempel handla om ett företag som både är verksamt i Sverige och Finland där de äger tillgångar och handlar i euro. Valutalån är en form av företagskredit som används i företagets löpande verksamhet.

Med en valutakredit skyddas företaget mot valutakursrisk. Det är risken för att värdet av tillgångar och skulder varierar på grund av att valutakursen förändras. Kursens svängningar påverkar företagets konkurrenskraft och gör det svårare att bestämma kassaflödets värde.

Kort om företagskrediter

Att använda företagskrediter är mycket vanligt idag och används framförallt i kombination med ett företagslån. Ett vanligt företagslån används främst till investeringar och uppstartskostnader, medan krediter används för verksamhetens löpande kostnader. Eftersom räntan betalas för det utnyttjade beloppet är det många som jämför företagskrediter för att hitta det bästa alternativet. En företagskredit ska i regel betalas av varje månad, precis som ett kreditkort.

Går att få i alla valutor

De vanligaste valutorna som brukar användas i ett valutalån är euro, amerikanska dollar och brittiska pund. Alla olika valutor som är tillgängliga på världsmarknaden kan dock lånas ut vid behov. Olika valutor har olika räntesatser och riskvalutor brukar ha mest förmånliga räntor.

Valutalån till företag

Ett företag som måste ha ett valutalån ska inte låta räntesatsen avgöra vilken valuta de ska låna. Det är viktigt att se över vilka intäkter och tillgångar som finns i företaget. För att undvika riskerna med svängande valutakurser är det nämligen viktigt att alltid ha intäkter eller tillgångar i kreditvalutan, i detta fall euro. Helst ska det både finnas intäkter och tillgångar.

Om företaget till exempel exporterar varor eller tjänster till länder som betalar i euro ska kreditvalutan vara euro. Då säkras företagets framtida amorteringar i kreditvalutan och så länge som exportintäkterna pågår finns det alltid valutakapital för amorteringar. Om det redan finns euro i företaget i form av bundna tillgångar som kan säljas av vid behov, så reducerar valutariskexponeringen ytterligare.

Korta och långa lån

Det går att få ett kortfristigt valutalån som kan vara från en vecka upp till ett år. Det kan passa när företaget behöver driftskapital eller finansiera exporthandel under tillverkningstiden eller efter leverans. Det går även att få valutalån som är långfristiga. Det är mer lämpligt för finansiering av projekt, investeringar och exportleveranser med ett inkomstflöde som är fördelat över en längre period, vanligtvis minst ett år.


Publicerat 2022-03-03