Eurokursen/Blogg/Vad är en hedgefond

Vad är en hedgefond

En hedgefond är en investeringsfond som endast är tillgänglig för privatpersoner med hög nettoförmögenhet och institutionella investerare. Hedgefonder styrs av mindre strikta regler än värdepappersfonder, men de tenderar också att ha högre avgifter på grund av de extra tjänster som erbjuds. En hedgefond kan användas som ett medel för diversifiering eller som ett sätt att generera extra inkomster genom kortsiktiga handelsstrategier.

Vilka investerar i hedgefonder

Många hedgefonder begränsar sitt medlemskap till ackrediterade investerare. SEC (Securities and Exchange Commission) i USA definierar en ackrediterad investerare som en fysisk person med en nettoförmögenhet på minst 1 miljon dollar, exklusive värdet på hans eller hennes primära bostad, eller som har en inkomst på minst 200 000 dollar under vart och ett av de senaste två åren (300 000 dollar för par). Dessutom får inte mer än 10 % av hedgefonden säljas till en enda ackrediterad investerare.

Risker med hedgefonder

Det finns dock givetvis även en del risker förknippat med hedgefonder. Hedgefonder har en benägenhet att förlora pengar på nedåtgående marknader, även när hedging är framgångsrikt. Dessutom är avgifterna på hedgefonder betydande och kan uppgå till 20-50 % per år. Slutligen finns det en betydande risknivå i samband med investeringar i utländska värdepapper, eftersom investeringens värde kan fluktuera kraftigt och valutafluktuationer kan inträffa utan förvarning.

Kända hedgefondförvaltare

Det finns ett antal välkända hedgefondförvaltare i världen, här följer en lista på några av dem.

D.E. Shaw & Co. LP

D.E. Shaw & Co är ett datadrivet, globalt investeringsförvaltningsbolag med 25 års erfarenhet av framgångsrika investeringar. Företaget har en av de längsta meriterna i branschen och dess fonder har en stark historia av att överträffa sina riktmärken samt av att skapa rikedomar för investerarna.

Och-Ziff Capital Management LLC

Och-Ziff Capital Management LLC, även känt som Och-Ziff, är ett amerikanskt börsnoterat globalt diversifierat investeringsförvaltningsföretag. Och-Ziff har för närvarande sitt huvudkontor i New York, men har även kontor i London, Paris, Hongkong, Tokyo och Peking. Företaget grundades 1988 av Daniel Och och Raymond D. Ziff Jr. Företaget har vuxit till att förvalta tillgångar på mer än 42 miljarder dollar med en personalstyrka på mer än 1 100 anställda över hela världen.

Farallon Capital Management LP

Farallon Capital Management LP är ett San Francisco-baserat, globalt investeringsförvaltningsföretag som grundades 1981 av Tom Steyer och Jim Simons. De förvaltar för närvarande 21 miljarder dollar i tillgångar och har kontor över hela världen.

Millennium Partners L.P.

Millennium Partners L.P. är ett private equity-företag med säte i Kalifornien och kontor i Hongkong, Peking, New York och London. Företaget grundades 1989 av Tom Steyer och Jim Simons som ett globalt investeringsförvaltningsföretag, med målet att tillhandahålla långsiktigt kapital till företag och hjälpa dem att blomstra. De förvaltar för närvarande tillgångar på 21 miljarder dollar och har cirka 300 anställda över hela världen.


Publicerat 2022-04-04