Eurokursen/Blogg/Vad är en ETF

Vad är en ETF (börshandlad fond)

En börshandlad fond (ETF) är ett omsättningsbart värdepapper som följer ett index, en råvara eller en korg av tillgångar. Till skillnad från värdepappersfonder handlas en ETF som en vanlig aktie på en börs.

ETF:er följer vanligvis index

ETF:er följer vanligtvis ett referensindex, t.ex. S&P 500 eller Nasdaqs kompositindex, men de kan också handla med råvaror som olja och koppar. Kort-försäljning är inte tillåten med de flesta ETF:er på grund av deras låga likviditet (dvs. en oförmåga att snabbt köpa eller sälja ett stort antal aktier), men vissa ETF:er tillåter blankning om de har tillräcklig likviditet för detta.

ETF:er kan antingen vara aktivt förvaltade fonder som är utformade för att slå marknaden, eller passivt förvaltade indexfonder som följer ett index och försöker uppnå sin avkastning så nära som möjligt genom att spegla det. Eftersom det finns många olika typer av ETF:er som följer många index är det viktigt att läsa prospektet innan man investerar.

ETF:er är fortfarande ganska nya jämfört med värdepappersfonder och indexfonder, men de har blivit populära sedan de introducerades 1993. De kan köpas eller säljas under hela dagen till marknadspriser, så investerare behöver inte vänta till slutet av en dag för att investera.

Fördelar med ETF:er

ETF:er kan användas som ett sätt att investera i tillgångar som annars inte är lättillgängliga eller ens tillgängliga för privatpersoner, t.ex. fysiska råvaror såsom koppar, olja, guld eller kryptovalutor. ETF:er ger helt enkelt vanliga människor möjligheter till diversifiering som annars är få förunnat, oftast sådana med kraftiga ekonomiska muskler.

Nackdelar med ETF:er

En nackdel är att ETF:er handlas under hela dagen, så till skillnad från traditionella öppna värdepappersfonder finns det inget sätt att minimera handelskostnaderna. Detta gör det svårt för investerare som föredrar en långsiktig investeringsstrategi där de kan köpa till sitt riktpris och låta bli att röra sig tills de behöver likviditet eller när en händelse inträffar som kan påverka deras investeringar.

Dessutom kan ETF:er bli måltavlor för blankare som tror att priset på ett värdepapper är övervärderat, och sedan försöker sälja det värdepappret kort i hopp om att de kan förvärva det till ett lägre pris. Men om alla investerare försöker göra detta samtidigt för en ETF med låg likviditet kan dess värde sjunka dramatiskt, eftersom ingen är villig att köpa den och det finns ingen på marknaden som vill sälja den.


Publicerat 2021-12-18