Eurokursen/Blogg/Borgensman och borgenär

Vad är en borgensman och en borgenär?

När man ska låna pengar finns det vissa begrepp som kan vara bra att känna till. Vanliga begrepp som dyker upp är borgenär och borgensman. Dessa två ska man inte förväxla då de har två helt olika innebörder. De är inte sällsynt att exempelvis en bank kräver en borgensman om man vill ta ett lån. Därför är det bra att veta vad borgensmannen gör, det gäller även dig som överväger om du tänker gå in som borgenär. Här kommer du därför att kunna läsa om vad en borgenär är och vad en borgensman gör.

Vad är en borgenär?

En borgenär är vanligtvis en bank eller annan kreditgivare. En borgenär kan även vara en privatperson som lånar ut pengar. Oftast kommer man i kontakt med en borgenär när man ansöker om ett lån. Det kan vara enstaka krediter eller ett bostadslån. Den som ska låna pengar kallas för gäldenär. Så om du ska låna pengar kommer borgenären att bedöma din förmåga att betala tillbaka lånet. Vanligen är det inkomsten som man granskar men det kan även vara materiella tillgångar. Om borgenären anser att du inte uppfyller kraven kan de begära en borgensman. En del banker och långivare kan låna ut pengar utan borgensman men då med högre ränta.

Vad gör en borgensman?

En borgensman är en person eller flera personer som går i god för gäldenären. Den tar då på sig ansvaret att betala tillbaka lånet om gäldenären inte sköter sin återbetalning. Det innebär inte bara att betala tillbaka själva lånet utan även amorteringar, räntor och eventuella avgifter. Den som går i borgen granskas också av borgenären vilket vanligtvis görs genom en kreditprövning. Överväger du att bli borgenär bör du också vara införstådd i att du inte kan säga upp ditt borgensåtagande. Det kan endast ske om den som lånat pengar byter borgensman. Man kan också bli befriad om låntagarens ekonomiska situation har ändrats och borgenären bedömer att gäldenären har tillräckligt med kreditvärdighet.

Funderar du på att använda en borgensman?

Om du står inför att fråga någon eller några om de vill ta ett borgensåtagande bör du tänka på följande:

Det vanligaste är att det är en närstående eller släkting som går in som borgensman. Det kan lätt uppstå konflikter i familjen när det är pengar inblandade. Det är ett stort ansvar för dig som funderar på att bli borgensman och stort ansvar för den som vill be någon bli borgensman.


Publicerat 2021-03-09