Eurokursen/Blogg/Vad är en preferensaktie

Skillnad mellan preferensaktier och vanliga aktier

När det kommer till att köpa aktier så finns det en mängd olika val att göra. Det kan låta svårt till en början, men i själva verket är det inte så komplicerat som man kan tro. Därför kommer denna artikel syfta till att gå igenom skillnader mellan olika typer av aktier. Stort fokus kommer ligga på skillnaderna mellan preferensaktier och vanliga aktier.

Vad är en aktie?

I enkla termer så är en aktie en typ av äganderätt inom ett visst företag. Detta innebär att om man köper en aktie så äger man en del av det företag som aktien köps inom. Det går dock inte att köpa aktier inom alla företag i Sverige, utan bolaget måste vara ett aktiebolag och de olika aktierna måste vara noterade på börsen eller en plattform online.

Skillnader mellan A- och B aktier

Det finns olika typer av aktier att köpa på den svenska marknaden. Enligt den svenska lagen som berör aktierätt så kan aktiebolaget ta fram olika typer av aktier, så länge detta berörs i företagets bolagsordning. En bolagsordning är i enkla termer ett företags regelverk kring aktierna inom bolaget.

De två vanligaste aktierna som kan göras tillgängliga för köp är A-aktier och B-aktier. Beroende på vilken av dessa som man köper så får man olika rösträtt inom bolaget på den årliga årsstämman. Om man har en A-aktie så får man en röst, medan om man har en B-aktie så får man endast en tiondels röst. När det kommer till rösträtt behöver man således tio stycken B-aktier för att ha samma värde som en A-aktie.

Vad är en preferensaktie?

Utöver de vanligaste aktietyperna så finns det också något som heter preferensaktie. Dessa fungerar på ett annat sätt i jämförelse med A-aktier och B-aktier. Den största skillnaden är att om man äger en preferensaktie vid aktieutdelning och andra ekonomiska händelser så har man företrädesrätt framför de andra aktieägarna.

I andra termer så innebär det att ägare av preferensaktier har större rättigheter när det kommer till bolagets tillgångar och vinster. Man har också mer rätt inom bolaget om det skulle upplösas eller gå i konkurs. Således är det mycket fördelaktigt att ha en preferensaktie. Det bör dock tilläggas att preferensaktier har ett högre pris än de vanliga aktierna. Anledningen till detta är givetvis de olika fördelarna som innehavaren får vid köpet av aktien. Preferensaktien ger dock inte rätt till högre utdelning än vad som fastställs vid utgivandet av dessa.


Publicerat 2021-01-04