Eurokursen/Blogg/Investmentbolag, vad gör de?

Investmentbolag, vad gör de egentligen?

De allra flesta är bekanta med ord som aktiebolag och fonder. Men då och då dyker ordet investmentbolag upp. Det är inte helt lätt att förstå sig på vad ett investmentbolag är och hur det arbetar. Visst antyder namnet att de gör investeringar, men hur de arbetar är lite snårigt. Kortfattat är ett investmentbolag ett bolag som köper in sig i aktiebolag. De aktier de köper kallas för portföljbolag. Så egentligen är det snarlikt hur fonderar fungerar då principen är att man investerar i andra företag. Det går också att köpa in sig i investmentbolag om bolaget är börsnoterat. Det är dock lite mer komplicerat än så och därför reds begreppen ut här.

De två vanligaste formerna av investmentbolag

En typ av investmentbolag har som mål att göra långsiktiga investeringar i olika aktier. Det primära målet är att se till att investera rätt så att värdet på aktieinnehavet ökar över en längre tidsperiod. En annan variant kallas för maktbolag. Då är målet att kunna kontrollera företag genom att köpa in tillräckligt med aktier. Köper man in tillräckligt med aktier i ett företag kan man påverka och styra företaget. I dessa fall är det inte alltid själva ökning av aktievärdet som är det primära målet. Det är sällan som investmentbolag är det ena eller det andra utan de är en blandning av båda. Tittar man på vilka som äger investmentbolag så hittar man ofta släkter som är kända för sin förmögenhet. En av anledningarna till att de skapat denna förmögenhet är genom sina långsiktiga investeringar genom investmentbolag.

Pengar gör pengar

Skillnader mellan investmentbolag och fonder

Det finns en hel del likheter mellan investmentbolag och fonder. Men går man lite mer på djupet så finns det väsentliga skillnader. Många investmentbolag är mycket mer långsiktiga än fonder och drivs av starka ägare. Det har att göra med vad som kallas maktbolag där man styr den framtida utvecklingen i företaget. Investmentbolag använder sig ofta också av metoder såsom havstång och multipelarbitrage.

Multipelarbitrage innebär att öka värdet genom belåning och belåningen blir havstången. Det är inte alltid så att ett företags värde är lika med vinsten de gör utan dess värde avgörs på börsen. Ett onoterat bolag har i regel inte samma hävstång som ett börsnoterat. Mycket av den kritik som investmentbolag får är just denna spekulation. Kritiken går ut på att investmentbolagen snarare är ute efter kortsiktiga vinster än långsiktiga vinster. Det går dock inte att generalisera utan de allra flesta investmentbolag arbetar just långsiktigt. Fördelen med investmentbolag är att riksspridningen är stor och kostnaderna för att äga ett investmentbolag är lägre än fonder.


Publicerat 2020-10-25