Eurokursen/Blogg/Diamanter som ädelstenar

Diamanter som ädelstenar

Diamantindustrin har funnits sedan ädelstenen bröts i gruvor i Indien i mitten av 1700-talet. Den första diamanten hittades dock innan det men man visste inte än att den gick att slipa och värdet var inte alls vad det är idag.

Hemsk historia ligger bakom diamantindustrin

Diamantindustrin har en hemsk historia som innefattar till exempel mord, slaveri och brottslighet, vilket även händer idag men lyckligtvis inte på samma sätt eller i samma utsträckning som förut.

När du köper diamanter från företag som sägs arbeta för mänskliga rättigheter kan du fråga om att få ett certifikat från handlaren, för att vara säker på att diamanterna är lagliga och brutna under bra omständigheter.

En diamant bildas

En diamant bildas efter många år av högt tryck av kolpartiklar som materialet grafit. Men skillnaden mellan grafit och diamant är diamantens hårdhet.

En diamant är det mest hårda materialet som kommer naturligt från naturen och har det högsta värdet på Mohs hårdhetsskala. Diamanten har värdet 10 vilket är det högsta, och diamanten kan repa allt material som har värdet mellan 1-9.

Diamantens kvalité är allt

Kvalitén på en diamant varierar mycket. Det kan bero på vart stenen är bruten för att mineralkompositionen i bergen är olika runt om i världen.

När en ädelsten bedöms är det efter fyra kriterier:

Vari ligger diamantens värde?

Varför är diamanter värda så mycket pengar? Det beror helt på hur bra diamanten är. Man förstorar diamanten med en lupp och graderar renheten och färgen; ju bättre, desto dyrare diamant. Diamanten graderas efter en skala i renhet:

Färgskalan från högst till dålig kvalité:

R, TW, W, TCR, Cr, TCa, Ca, LY, Y.

Om du vill läsa mer om diamanter kan vi rekommendera IFP som har en djupgående artikel om diamanter.

Diamanter upplagda för visning

Publicerat 2021-07-14