Eurokurs/Svenska euromynt

Sverige, euron och EMU-samarbetet

Svenska euromynt präglade på prov

Någonting som inte många känner till är att det faktiskt finns svenska euromynt, trots att Sverige inte är en del av eurosamarbetet! Dock är mynten inte officiella, utan enbart präglade som prototypmynt märkta med PROV. Mynten kan alltså inte användas för att handla med, utan bör istället ses som ett exempel på hur svenska euromynt skulle kunna se ut om Sverige antog euro som sin officiella valuta.

Prototypmynt i liten upplaga

Provkollektionen med svenska euromynt togs fram av myntsällskapet International Numismatic Agency i samband med den svenska euroomröstningen 2003. Mynten präglades i enbart 23 000 exemplar, och en uppsättning prototypmynt kostade ca. 100 euro att köpa då det begav sig.

Regalskeppet Vasa och vikingaskepp

På de lägre valörerna, 1-, 2- och 5-centmynten i koppar har man valt att använda regalskeppet Vasa som motiv. Mellanvalörerna pryds av en avbildning av en fredsduva designad av Donald R. Golder. De högre valörerna, 1- och 2-euromynten, bär en avbildning av ett vikingaskepp som motiv. På baksidan av mellanvalörerna och de högre valörerna har man även valt att placera en kungaprofil.

Ovanligt 5-euromynt

Som en extra bonus valde man även att prägla ett 5-euromynt, som egentligen inte finns. Som motiv för 5-euromyntet valde man även där regalskeppet Vasa, tillsammans med en kvinnofigur som skall representera Sverige. Baksidan av 5-euromyntet pryds även av en kungaprofil.

Högupplösta foton på prototyperna

Till höger (eller nedan om du använder en mobil) finns bilder på fram- och baksidorna av de svenska prototypmynten som präglades i samband med folkomröstningen till euro. Vi har även inkluderat högupplösta bilder så att ni kan se mynten så tydligt som möjligt.

Fram- och baksidan av alla eurosedlar

Framsidan av de svenska euromynten som präglades på prov 2003, högupplöst version här: högupplöst

Fram- och baksidan av alla eurosedlar

Baksidan av de svenska euromynten som präglades på prov 2003, högupplöst version här: högupplöst

Euron, ursprungligen ett fredsprojekt

Det Europeiska samarbetet är i grund och botten ett fredsprojekt. Detta grundades först som kol- och stålunionen under efterkrigstiden och har idag utvecklats till EU med flertalet samarbeten på många olika områden mellan medlemsländerna.

Den ekonomiska och monetära unionen (EMU) var ett av stegen för att medlemsländerna skulle arbeta närmare och påverkas mindre av finansiella situationer utanför EU. Detta genomfördes i tre etapper där första etappen var bland annat att utöka samarbetet mellan de nationella centralbankerna 1990. Under andra etappen 1994 inrättades det Europeiska monetära institutet. Den tredje etappen började 1999 med att bland annat införa den gemensamma valutan euro.

Den svenska folkomröstningen

I Sverige valdes att hålla en folkomröstning om att eventuellt införa euron. Den officiella frågan den 14 september 2003 var:  Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?  Som bekant vann nej-sidan med 55,9 %. Folkomröstningar i Sverige är endast rådgivande men den sittande regeringen valde att inte införa euro som valuta.

Socialdemokraterna var splittrade

Frågan splittrade Socialdemokraterna i debatten fram till omröstningen. Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna stödde ja- sidan. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet stödde nej-sidan. Den absolut största kampanjen för att Sverige skulle ansluta sig till EMU genomfördes av  Sverige i Europa  som finansierades av Svenskt näringsliv. Man ansåg att fördelarna med en gemensam valuta skulle främja handeln inom EU och Sverige skulle rent monetärt hamna i en stabilare position med handel utanför Europas gränser. Nej-sidans  Medborgare mot EMU  och  Folkrörelsen nej till EU  fokuserade på osäkerheten kring ett utökat samarbete med EU och att Sverige skulle ha lite, eller ingen, påverkan på hur ekonomin skulle utvecklas gentemot resten av världen.

Opinionen fortsatt negativ

Åren efter folkomröstningen fram till nu har opinionen visat sig ännu mer negativt inställd till ett inträde i EMU. Mycket av detta kan tillskrivas det faktum att Sveriges valuta har varit bra och stabil i förhållande till euron, samtidigt som finanskrisen i Grekland satte stor press på de medlemsländer i EU som ingår i EMU.