Eurokursen/Blogg/Eurons för- och nackdelar

Fördelar och nackdelar med euron i Sverige

EU grundades 1957 med inriktning att de länder som var med i EU tillsammans skulle bygga upp en inre handel. Från början var det inte tänkt att det skulle krävas mycket ekonomiskt samarbete för att marknaden skulle bli bättre. Meningen var att det skulle vara till nytta för EU:s ekonomi och då skulle även nya jobb skapas. År 1991 godkändes föredraget om Europeiska Unionen – Det så kallade Maastrichtfördraget. Föredraget innebar att EU skulle införa en stabil och stark valuta inför 2000-talet.

Eurosedlar och -mynt

Fördelar med euron

Det har nu gått över ett decennium sedan euron infördes i elva länder, men Sverige valde att inte gå med - läs mer om detta här. Nu kanske det är dags att göra en forskning om Sveriges utevaro blev en för- eller nackdel? Nu i skrivande stund vet vi allt om Storbritanniens brexit. Hur deras utträde påverkade landet, får vi troligtvis veta om någon gång i framtiden.

Men hur skulle Sverige vinna på att använda euro som valuta? Givetvis finns det både ja- och nej-tyckare till det, som i det flesta politiska debatter. En fördel är att det vore smidigt att ha samma valuta överallt, inte behöva växla in pengar när man ska resa. Inte heller ha en växelomvandlare att titta på titt som tätt. När det gäller exporten från Sverige är det cirka 60 procent som går till EU-länder och då är euron en fördel. Att ha euro i Sverige skulle innebära en bättre och stabilare ekonomi. Det skulle innebära att vår regering kan planera för en säkrare framtid. Euron är även bra för vårt näringsliv eftersom den är lättare att investera. För Sveriges invånare skulle det leda till att man kan få välja mellan fler och bättre jobb.

Nackdelar med euron

Det gäller att ställa fördelar mot nackdelar och det är många viktiga aspekter att tänka på om euron är bra eller inte för Sverige. En nackdel är att Sverige skulle vara tvungen att göra avkall på den självständiga politik vi har kring pengar. Då skulle ECB – Europeiska centralbanken bestämma hur Sveriges pengar skulle fördelas. Visst skulle svenska företag påverkas till det positivare, eftersom styrräntan skulle vara likadan i alla länder som tillhör EU. En konjunkturvändning skulle inte påverka styrräntan som den gör i dag, när vi har svenska kronan som valuta. Om Sverige skulle ha euro som valuta skulle den demokratiska betydelsen över vår ekonomiska politik försvinna. Därför förlorar Sverige mer än vinner att ha euron som valuta. Men alla tycker olika och alla får även ha sina egna åsikter, och om Sverige ska ha euron som valuta i framtiden, lär det bli en folkomröstning om.


Publicerat 2020-03-17