Eurokursen/Blogg/Coronapandemin och ekonomin

Coronapandemin och ekonomin

Coronaviruset, vars sjukdom kallas COVID-19, har lamslagit världen och världsekonomin. Sedan viruset först upptäcktes i den kinesiska staden Wuhan i december 2019 har utvecklingen gått snabbt. Idag har flera hundratusentals människor smittats och många har dött.

OBS! Denna artikel handlar om ett aktuellt ämne och kommer att följas upp i ett senare skede i pandemin.

Officiell pandemi

Den 11:e mars 2020 meddelande Världshälsoorganisationen att viruset klassas som en pandemi. Skräcken för det nya viruset har gjort att världens länder vidtagit strikta åtgärder för att minska smittspridningen. Bland annat uppmanas människor att arbeta hemifrån och undvika kontakt i största möjliga utsträckning. I många länder råder utegångsförbud. Samtidigt har många länder stängt sina landgränser. Åtgärder av denna sort har sällan skådats i modern tid. Detta har redan fått enorma konsekvenser på världsekonomin med börsras, minskad handel och minskade investeringar. Här nedan kan du läsa mer om hur den pågående coronapandemin har påverkat världsekonomin hittills.

Coronapandemin blev ett faktum

Världens börser rasar

Världens börser har rasat sedan coronaviruset börjades spridas. Redan i början av virusets spridning gick börserna ned. I början handlade det mest om att Kina, som är en av världens största och viktigaste ekonomier, behövde stänga flera fabriker. Produktionen minskade och detta avspeglades på världens börser eftersom många utländska företag, bland annat Apple, har produktion i Kina.

I takt med att viruset snabbt spred sig till andra länder ökade osäkerheten och börserna världen över rasade snabbt till rekordlåga nivåer. Viruset har bidragit till breda nedgångar på värdens aktiemarknader. Rekordstora stödpaket och andra stimulanser ger tillfälliga uppgångar, men turbulensen och osäkerheten kvarstår, vilket gör att börserna fortsätter att gå ned. Så länge oron för världsekonomin kvarstår kommer aktiemarknaderna att falla och fluktuera. De finansiella marknaderna står inför en enorm osäkerhet och sparare kan förvänta sig fortsatta nedgångar. Även valutor, till exempel den svenska kronan och oljepriset har sett kraftiga nedgångar på grund av coronapandemin.

Världens börser rasade

Minskad handel

Stängda landgränser och minskad produktion bidrar även till att den globala handeln minskat. Detta påverkar framför allt exportberoende länder som Sverige, men även importberoende länder. När miljoner människor håller sig hemma minskar även den inhemska konsumtionen. Detta har en direkt effekt på import från andra länder eftersom efterfrågan minskar. Minskad produktion innebär även att leveranserna försenas eller uteblir. När globala leverantörskedjor bryter samman minskar världshandeln drastiskt.

Minskade vinster och investeringar

Många företag har sänkt sina vinstprognoser för 2020 på grund av viruset. Den genomsnittliga minskningen är 9 procent, men branscher som drabbas hårt har minskat betydligt mer. Bilindustrin och flygbolagen har sänkt prognosen med 44 respektive 42 procent. Rapporter spår att företagens investeringar i andra länder kommer att minska drastiskt på grund av virusutbrottet. Coronakrisen spås ha samma effekt på världsekonomin som oljekriserna på 1970-talet. Störningarna på produktionssidan och de globala börsnedgångarna bidrar till minskade vinster och investeringar.

OBS! Denna artikel handlar om ett aktuellt ämne och kommer att följas upp i ett senare skede i pandemin.


Publicerat 2020-04-09