Eurokursen/Blogg/Allt om indexfonder

Allt om indexfonder

Att investera i en indexfond är att investera i ett passivt sparande. En indexfond ska själv göra jobbet och följa ett visst marknadsindex, alltså följa en viss bransch som fonden har aktier i. Indexfonderna kan vara inriktade på olika saker, det kan vara olika branscher, de största bolagen på en viss aktiemarknad och så vidare.

Fördelar med indexfonder

Fördelen med att investera i en indexfond är att den oftast har en väldigt låg förvaltningsavgift i och med att den är passiv. En fond som är aktiv har i regel en högre förvaltningsavgift då det krävs mer jobb. Med en indexfond vet du också exakt vilket marknadsindex just din fond ska följa och kan lätt hänga med när det svänger eller när fonden underpresterar.

Nackdelar med indexfonder

En indexfond kan aldrig prestera bättre än det marknadsindex som den ska följa. Något som kan ses som en nackdel. Den risk som man tar när man investerar i en indexfond är inte lägre bara för att det är en passiv fond. Risken avspeglas i vad det är för slags värdepapper som fonden investerar i. En del värdepapper innebär en ökad risk och en del är mer stabila och har en lägre risk.

Mer om indexfonder

Indexfonder är populärt att investera i, framför allt för den som är ny på börsen och inte tidigare har handlat med värdepapper. Denna typ av fonder är också populär hos de som inte själva aktivt vill hålla koll på sitt sparande utan vill att det ska sköta sig självt.

Man brukar också prata om indexfonder som följer smala eller breda index. Alltså hur smalt eller brett som den följer marknadsindex. Fonder som följer smalt index inriktar sig ofta på större bolag medan de med ett brett index har med även småföretagare. Detta kan vara bra att ha koll på innan man investerar i en indexfond. Fonder som har med småföretagare går ofta bra när det är bra tider, högkonjunktur, medan dessa fonder ofta dippar i en lågkonjuktur då många små företag drabbas av en sämre tid.

Det är också bra att ha koll på avgiften så att den inte är alltför hög och äter upp avkastningen som fonden levererar. Man bör också alltid titta tillbaka historiskt sett hur fonden har gått tidigare, även om det inte är några garantier för hur det kommer att gå framåt. En fond som alltid har presterat under sitt marknadsindex kan man förvänta sig att den kommer att fortsätta underprestera framöver.

Valuta- och aktiendex

Publicerat 2020-07-10